Tegninger for sejerØhuset

Gennem efteråret 2018 udarbejdede Tegnestuen Vandkunsten sammen med projektets arbejdsgrupper et dispositionsforslag, som danner grundlag for ansøgninger om tilladelser og udarbejdelse af udbud for bygning af sejerØhuset.

SejerØhuset placeres i forlængelse af den nye mole og erstatter eksisterende bygninger. Huset er placeret i sammenhæng med det eksisterende ekstakat. Mod kysten bliver der en støbt terrasse, som vil indgå i klimasikringen af havnen. Placeringen af bygningen fremgår af plantegningen, som du kan se her.

Den primære funktion er at være kombineret spisehus, forsamlingslokale og butik. Der etableres et stort køkken i forbindelse med restaurantfunktionen. Derudover er der to store familieværelser til udlejning. Indretningen af huset fremgår af den følgende dispositionstegning.

Dispositionplan for sejerØhuset

Selve huset er hævet 40 cem over niveau. Det udnyttes til en terrasse rundt om huset ud mod havnen. Bygningens facade beklædes med træbeklædning. Snit af facaderne mod kyst og havn kan ses her, medens snit af gavlen mod molen kan ses her.