Selskabet sejerØhuset ApS

Da Realdania bevilgede os 5 mill. til at bygge spisestedet på Sejerø Havn, var det en betingelse, at vi etablerede et “ejendomsselskab”, som skulle eje bygningen. Selskabet er endvidere ansvarlig for, at bygningen bliver anvendt og at der er liv i og omkring den.

I efteråret 2018 afholdt vi et Ø-møde og indkaldte efterfølgende til en stiftende general-forsamling for sejerØhuset ApS . Den store interesse betød, at vi fik 129 investorer, der købte anparter i selskabet. Det er en bred kreds af øboere, landliggere, sejlere og andre folk med tilknytning til øen. Efter stiftelse af selskabet har vi efterfølgende fået flere ønsker om at købe anparter i selskabet.

Selskabet er registreret som:
sejerØhuset ApS
CVR-nummer 40068724Selskabets formål er at udvikle og drive projekter og aktiviteter til gavn for Sejerøs beboere, landliggere og besøgende gæster – sommergæster, turister og sejlere. Du kan læse selskabets vedtægter her.

Selskabets persondatapolitik finder du her.

Selskabets bestyrelse er:
Hans Kurt Jørgensen (formand)
Jens Q. Thomassen (direktion)
Inge Marie Ringgaard
Inge Christoffersen
Susanne Hansen

Henvendelse til selskabet kan ske på mail til soh@sejerohuset.dk.