Projektbeskrivelse

Foto af gamle bygninger set fra kystsiden

SejerØhuset udgør den første og vigtigste del af Strategiplanen for Sejerø Havn. Huset erstatter en grillbar nedrevet i for-bindelse med renovering af molen 2017-18, samt tre mindre skurlignende bygninger. Det fremgår af foto fra 2017 fra kystsiden.

Sejerøs landskabstypologi er karakteristisk glacial randmoræne med mange små og stejle bakker. Havnen ligger ved foden af en sådan bakke, og visuelt udgør molen en landskabelig forlængelse af bakkens nedre, konkave kurve. Bygningen placerer sig imellem molens estakat og bakkens fod, og følger ved hjælp af tagets forsætninger landskabets bevægelse fra en højprofileret topologi til en lav horisontalitet, der afsluttes af havlinjen.

Bygningens facade beklædes med lodret træbeklædning, samme materiale som estakatet. Træbeklædningen males ikke, og vil fremstå sølvgrå som estakatet. Taget beklædes med sort tagpap i lighed med de fleste af havnens øvrige bygninger. Tagets form afspejler den fremherskende vindretning og er således lavt mod kysten og højt mod havnen. Der anvendes ikke reflekterende materialer mod kystsiden, og vinduer mod kysten udføres som et langt horisontalt bånd afskærmet af trælameller. Taget afvandes   uden tagrende og nedløbsrør. Installationsafkast over tag samles i et enkelt element med overflade som tag.

Foto fra havnesiden november 2018

Mod havnen, og læsiden, er bygningen højere og mere åben. Der anlægges en træterrasse mod havnen 40 cm over terræn, idet bygningen udføres med høj sokkel som stormflodssikring. Mod kysten anlægges en smal terrasse af beton, der fungerer som fremskudt sokkel og værn mod stormflod. Bygningens dybde varieres med to forsætninger af tag og facade til følge. Således opbygges en trinvis skalamæssig overgang fra estakat til bakke, og desuden til nabobygningens stejle saddeltag. Bygningens facade har karakteristiske skråstag, som bærer store tagudhæng mod havnen.

Perspektiv fra havnesiden, projekteret

Øhusets primære funktion er at være kombineret spisehus, forsamlingslokale og butik med varer fra øens mange små produktionsvirksomheder. Der etableres et stort køkken i forbindelse med restaurationsfunktionen. Derudover er der to store gæsteboliger, der udlejes til håndværkere og besøgende.

Perspektiv fra molen, projekteret