Historien bag sejerØhuset

SejerØhuset blev indviet den 16 april 2022. Men før det har der ligget en lang historie helt tilbage fra 2025.

I foråret 2015 lagde bestyrelserne for Sejerø Beboerforening, Sejerø Ø-udvalg og Sejerø Udviklingsforum sidste hånd på en udviklingsstrategi for Sejerø. Strategien var fokuseret med henblik på at skabe forandring og indeholdt fire udviklingsområder. Til hvert område blev der nedsat en arbejdsgruppe. Ø-strategien kan ses her.

Et af udviklingsområderne omfattede Sejerø Havn, hvor der var et ønske om at skabe mere liv og flere tilbud til gavn for øboere, landliggere, sejlere og turister. Arbejdsgruppen fik samlet en lang række ønsker, som blev bearbejdet til en ramme for en ønsket udvikling af havneområdet. Fra Ø-støtten (landdistriktsmidlerne) fik arbejdsgruppen tilskud, så de kunne få Tegnestuen Vandkunsten til at bearbejde materialet og skabe en udviklingsstrategi for Sejerø Havn som kan ses her. Den lå færdig i juli 2016.

Med udviklingsstrategien i hånden kontaktede arbejdsgruppen gennem et år flere fonde om muligheden for at udvikle dele af strategien. Gennem en serie møder blev Realdania interesseret i projektet. Man ville fokusere på bygningen af et hus på havnen, der skulle indeholde bistro/café og ishus samt en form for ø-butik. Realdania ønskede at få udarbejdet en forundersøgelse, der skulle vise om et spisested på havnen kunne blive en sund og bæredygtig forretning. Forundersøgelsen lå færdig i marts 2018 og dannede grundlag for, at Beboerforeningen kunne sende en ansøgning om finansiering af byggeriet. Forundersøgelsen kan ses her.

I august 2018 gav Realdania tiltag om at finansiere byggeriet af et spisested kaldet sejerØhuset på havnen. Huset skulle endvidere indeholde et par ferielejligheder til udlejning.

Arbejdsgruppen fik herefter Tegnestuen Vandkunsten til at udvikle et prospekt for sejerØhuset med tegninger og beskrivelse, som dannede udgangspunkt for en ansøgning til Kystdirektoratet om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og tilladelse til at opføre huset på Sejerø Havn. Den fik vi den 11. december 2019.

I februar 2021 fik vi byggetilladelse fra Kalundborg Kommune og straks efter indgik vi entrepriseaftale med Illemann Snedker og Tømmervirksomhed.

Gennem 2021 har Illemann med underleverandører arbejdet med at opføre huset. Det stod færdigt i marts 2022, så vi kunne holde indvielse den 16. april.Det blev en begivenhed, der vil blive husket. Inviterede gæster ankom med vandflyver sammen med ca. 200 fremmødte Øboere og landliggere fik de en oplevelse med mulighed for at se huset og dets indretning samt smage forpagternes traktement.

Det har taget tid at komme så langt, men vi har skrevet os Piet Heins lille gruk bag øret.

Husk de tre T T T
Slid men vid
Ting Ta’r Tid