Formålet med sejerØhuset er at skabe liv på Sejerø Havn ved at være samlingspunkt for Øboere, landliggere, sommergæster og sejlere.

SejerØhuset blev indviet den 16. april 2022. Det blev en begivenhed, der bliver husket. Inviterede gæster ankom med vandflyver og sammen med ca. 200 fremmødte Øboere og landliggere fik de en oplevelse med mulighed for at se huset og dets indretning samt smage på forpagternes traktement.